Rive erbjuder utbildning i arbetsrätt, med fokus på kärnan i arbetsrätten och ger dig grundläggande kunskaper om arbetsrätt. Efter att du har avslutat dina studier får du kunskapen och förmågan att hantera arbetsrättsliga frågor. Du lär dig att tillämpa olika regler och avtal i LAS, och hur du som arbetsgivare ska agera för att förhindra tvister och skydda verksamheten. RiVes mål är att uppnå bästa resultat oavsett gällande förhållanden. RiVes jurister gör sitt bästa, och om det inte är möjligt finns det alltid andra sätt att uppnå målet. RiVe fokuserar på dina intressen, inte på de underliggande lagarna som de flesta andra juristbyråer fokuserade på. RiVes kunder inkluderar allt från individer, företag, multinationella företag och organisationer.

Rive Juridiska Byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå och bedriver mer än 1 250 förhandlingar varje år. De representerar anställda och arbetsgivare i förhandlingar utanför domstol, men genomför även arbetsrättstvister i domstol. Det kan till exempel handla om avgångsvederlag, utköp ur företag, tillämpning av kollektivavtal eller omorganisation av arbetsplatsen. Rives erfarenhet och expertis sträcker sig från små lokala företag till stora multinationella företag. Detta innebär att deras jurister har en mängd kunskap inom olika yrkesområden, liksom kunskap inom alla områden av kollektivavtal och deras tillämpning. Rive Juridiska Byrå har också god förståelse för accepterad praxis eller speciella regler i specifika branscher. När det gäller yrkeskompetens inom olika branscher gör detta Rive Juridiska Byrå till det ledande arbetsrättsbyrå på marknaden.