Systematiskt arbetsmiljöarbete har många fördelar. Därför finns det bättre arbetsmiljöutbildningar och speciella arbetsmiljöstrateger som kan förtydliga hur detta ska ske i praktiken för att skapa en bättre arbetsmiljö genom ett systematiskt tillvägagångssätt som via systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad gör en arbetsplatsstrateg?

Genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor och att kontinuerligt arbeta med frågorna så kommer det över tid att skapa en bättre arbetsplats. Därför kan det vara bra att initialt anlita en certifierad arbetsplatsstrateg eller arbetsmiljöstrateg, som kan skapa en arbetsplatsanalys.

På så sätt kan arbetsplatsstrategen markera ut hur förändringsprocessen bör se ut och visa hur arbetsgivaren kan leda denna förändringsprocess genom att vara aktiv i förändringsledningen.

Hur fungerar en hybrid arbetsplats och ett ABW kontor

Ett hybrid kontor skapar möjligheter för anställa och företag att variera sin arbetssituation. Som företagare kan du nu skapa en hybrid arbetsplats och på så sätt ett flexibelt kontor för både på plats arbete och distansarbete.

Detta kan vara av stor fördel vid aktivitetsbaserade arbetssätt som Agila processer eller Dev Ops lösningar där det inte är ett krav på att vara på plats mellan sprintmålen.

Därför kan det som arbetsgivare vara bra att utforma sina miljöer så att det blir en aktivitetsbaserad arbetsplats (ABW, Activity Based Working) som idag brukar benämnas som hybrid arbetsplats. Det är egentligen en utveckling av det förut så populära öppna kontorslandskapets hantering av öppna ytor.

Det möjliggör att du som företagare kan skapa nya möjligheter och skapa egna delade utrymmen som passar för ett modernt sätt att arbeta på, vilket är situations anpassat. Idag behövs allt färre fasta kontor utan det behövs tysta rum för telefonsamtal, mötesrum för korta och dagliga avstämningar och videomöten med kunder och anställda.

Flexibiliteten från distansarbeten i hemmet, där vi kunnat välja mer fritt, har skapat nya sätt att arbeta. Som företagare så kan du lära dig mer om hur dessa metoder kan användas och hur förtroende för distansarbete kan byggas upp genom olika kurser. På så sätt kan du enklare sätta upp enkla förhållningsregler och få en mer kreativ arbetsplats.