OVK besiktning eller obligatorisk ventilationskontroll, som är en åtgärd som används för att se till att en byggnads ventilationssystem fungerar korrekt. Utan korrekt ventilation kan ett antal problem uppstå, bland annat dålig luftkvalitet och sämre energiineffektivitet.

En OVK-besiktning är ett sätt att se till att eventuella problem med ventilationssystemet identifieras och åtgärdas. Dessutom diskuteras i artikeln sätt att förbättra luftkvaliteten i en byggnad genom att investera i ett effektivt ventilationssystem.

Energideklarationen bidrar till att få en bättre koll över energiförbrukningen

En energideklaration av din fastighet ger dig en tydlig bild av fastighetens energibehov. Med en ordentlig genomgång av din fastighets energibehov kan du fatta effektiva beslut om energieffektivitet som kan spara pengar och hjälpa miljön.

En energideklaration är obligatoriskt och är giltig i ca 10 år. När en fastighet ska säljas så behöver det finnas underlag för hur energianvädningen ser ut. Då energikostnaderna i sig själva är höga idag. Då kan en energideklaration vara en avgörande faktor när en fastighet ska överlåtas.

Med en noggrannt genomförd energideklaration och en OVK besiktning så kommer den framtida köparen har bra kontroll över skicket på fastigheten och kan budgetera för det totala underhållet som kommer att krävas och kan på så sätt upprätta en tillförlitlig underhållsplan på ett effektivt sätt, utan större överraskningar.

OVK besiktningar och underhållsplaner i Stockholm

Först och främst är det viktigt att veta att alla OVK besiktningar i Stockholm är obligatoriska för alla byggnader som har ett ventilationskontrollsystem. Detta görs för att säkerställa att byggnaden är säker och uppfyller alla relevanta regler.

Dessutom är alla byggnader ofta i behov av att ha en underhållsplan. Denna underhållsplan ska beskriva alla nödvändiga reparationer och underhållsarbeten som måste utföras för att hålla byggnaden i gott skick.

Priset för energideklarationen bestäms av byggnadens storlek och omfattning på din energideklaration. Större byggnader kan därför få ett högre pris än mindre byggnader som småhus eller mindre fastigheter.