Nätverkande och försäljning inom B2B.

Kategori: Okategoriserade Sida 1 av 5

Vårdnadstvist – En tråkig med viktigt process

En vårdnadstvist är en juridisk process som vanligtvis leder till att en förälder förlorar vårdnaden. Barnet får där med två vårdnadshavare. Innan vårdnadstvisten blir aktuell är det bäst att försöka nå en överenskommelse med den andra föräldern genom de kommunala stödåtgärderna i familjerätten. Familjerätt kan hjälpa föräldrar att delta i samtal om förmynderskap, boende och anknytning. Utgångspunkten för frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är att barnets bästa ska stå i centrum. Det finns ingen mall för att bedöma barnets bästa, men varje barn kommer att bedömas.

Hur går en vårdnadstvist till?

Om det inte går att komma överens om barnets vårdnad och boende är det dags att starta en tvist. Detta görs genom att väcka talan i tingsrätten. Ansökan ligger till grund för stämningsansökan och sedan har den andra föräldern möjlighet att svara på innehållet som beskrivs i stämningsansökan. Om en överenskommelse inte kan nås i detta skede ordnar tingsrätten en dag för rättegång. I rättegången är det viktigt att ha tillräcklig bevisning för att stödja ditt krav i en vårdnadstvist. Om du tycker att den andra föräldern inte är lämplig bör du använda goda bevis för att bekräfta detta. Ett vittne som kan bevisa att den andra förälderns föräldrar är ohälsosamma är till exempel ett gott bevis. Om den andra föräldern ljugit för dig och din lämplighet som förälder är det bäst att förbli lugn och bemöta det falska påståendet på ett sakligt och metodiskt sätt. Detta är en bra strategi som gör att domstolen kan förstå dig väl.

Poolstaket och pool räcke

Att ha ett pool räcke eller ett poolstaket vid din pool kan anses som en snygg detalj men kan också vara en väldigt viktig säkerhetsdetalj. Till exempel så finns det några grundläggande säkerhetskrav för att ha ett säkert poolstaket. De säkerhetskrav är att det staketet du har runt poolen ska skydda små barn och djur från att falla ner. Den här typen av staket kan också användas vid ett altanbygge där du har ett altandäck som är högt från marken. Att ha ett altan staket eller ett pool staket kan rädda många liv och bör därför rekommenderas att ha.
Vad bör du tänka på när du ska bygga eller köpa ett poolstaket eller ett altan staket. Jo grundprinciperna är att staketet bör ha en höjd på cirka 80-90 cm högt och ska inte ha för stora mellanrum mellan plankorna på staketet för att minska risk för att falla igenom om man är kort. Det brukar oftast inte spela någon roll om du har ett staket som är i metall eller i trä så länge det är behandlat rätt så det kan hålla sig i det bästa skicket för många år. Har du ett trästaket kan du behöva underhålla det med träolja eller färg med åren.

Vad händer vid uppsägning eller avskedande?

Om det finns goda skäl kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren inom en viss tidsperiod. Det finns två skäl för att sägas upp, det ena på grund av brist på arbete, till exempel på grund av effektivisering och omorganisation eller personliga skäl. Uppsägning av personliga skäl är relaterad till oaktsamhet, olaglig frånvaro, allvarliga samarbetssvårigheter eller orättvisa etc. Domstolen kan förklara uppsägning utan objektiv anledning.

Uppsägning kräver att anställda allvarligt bryter mot sina skyldigheter, till exempel genom brott mot arbetsgivaren, stöld, våld, missbruk, konkurrensbeteende, allvarlig orättvisa eller vägran att arbeta. Arbetsgivaren kan avsluta jobbet omedelbart, men arbetstagaren har ingen rätt att säga upp.

Att ta Juridisk hjälp

RiVe Juridiska Byrå är Sveriges största Arbetsrättsbyrå och innehar därtill specialistkompetens i förhandling såväl som inom en rad olika kollektivavtalsområden och yrkesbranscher.

Framgångsrika förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda är inte alltid lätt. Det handlar om att tänka korrekt och konkret och hålla sig inom ramen. Med andra ord förblir du fortfarande laglig om vad som är tillåtet och förbjudet. Med hjälp av experter kan du lösa rekryteringsproblem snabbt och enkelt. Förhandlingar på hög nivå kan vara svåra, men de är också mycket lärorika. RiVes jurister har lång erfarenhet och många års erfarenhet av arbetsrätt.

Uppsägningsregler regleras av LAS. Lagen säger att uppsägningstiden är 1 till 6 månader, beroende på hur länge du har arbetat hos arbetsgivaren. Lagen om anställningsskydd behandlar hur man tecknar och säger upp anställningsavtal. Syftet med lagen är att skydda anställda från eventuella tvister. Lagen innehåller också regler om regelbunden anställning, uppsägningstid, hur uppsägning sker och vad som är effektiv uppsägning.

Förutom att erbjuda juridisk hjälp och stöd så erbjuder RiVe utbildning inom arbetsrätt. En utbildning som ger dig kunskap om arbetsgivare och hur man ska agera i olika händelser relaterat till arbetsrätt.

Lasergraverade skyltar och märkning

Graverade skyltar

När det krävs en hållbar märkning kan ett lasergraverat märke i rostfritt stål användas. Lasergravering av rostfritt stål ger svarta märken som är väldigt motståndskraftiga mot nötning och exponering för ultraviolett ljus och kemikalier under lång tid. Gravyrskyltar finns i flera olika standardstorlekar och kan också tillverkas i valfri storlek och design. Lasergraverade skyltar finns även i akrylplast!

Kabel- och partmärkning

Kabelmärkning och partmarkering av slitstark och flexibel PUR-plast. Kabelmarkeringar ska inte förväxlas med de billiga ABS-märkningarna som tenderar att gå sönder under installation eller med ålder. PUR-märkningen är enkel att installera, mycket hållbar och tål ultraviolett strålning under lång tid. Tryckt med termotransfertryck för långvarig tålighet mot slitage och kemisk beständighet. Levereras på rulle och beställs enkelt i beställningssystemet.

Om Märkskyltar

Märkskyltar har levererat produkter till byggföretag, el, VVS och industri sedan 1980-talet. Med fokus på snabb och säker leverans, god kundservice och användarvänligheten i vårt egenutvecklade beställningssystem, skiljer vi oss från konkurrenterna. De har också en välutrustad tryck- och märkningsverkstad, vilket gör dem till en komplett leverantör av olika skyltar, märkningar och tryckta material.

RiVe juridiska byrå – Representerar både anställda och arbetsgivare

Rive erbjuder utbildning i arbetsrätt, med fokus på kärnan i arbetsrätten och ger dig grundläggande kunskaper om arbetsrätt. Efter att du har avslutat dina studier får du kunskapen och förmågan att hantera arbetsrättsliga frågor. Du lär dig att tillämpa olika regler och avtal i LAS, och hur du som arbetsgivare ska agera för att förhindra tvister och skydda verksamheten. RiVes mål är att uppnå bästa resultat oavsett gällande förhållanden. RiVes jurister gör sitt bästa, och om det inte är möjligt finns det alltid andra sätt att uppnå målet. RiVe fokuserar på dina intressen, inte på de underliggande lagarna som de flesta andra juristbyråer fokuserade på. RiVes kunder inkluderar allt från individer, företag, multinationella företag och organisationer.

Rive Juridiska Byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå och bedriver mer än 1 250 förhandlingar varje år. De representerar anställda och arbetsgivare i förhandlingar utanför domstol, men genomför även arbetsrättstvister i domstol. Det kan till exempel handla om avgångsvederlag, utköp ur företag, tillämpning av kollektivavtal eller omorganisation av arbetsplatsen. Rives erfarenhet och expertis sträcker sig från små lokala företag till stora multinationella företag. Detta innebär att deras jurister har en mängd kunskap inom olika yrkesområden, liksom kunskap inom alla områden av kollektivavtal och deras tillämpning. Rive Juridiska Byrå har också god förståelse för accepterad praxis eller speciella regler i specifika branscher. När det gäller yrkeskompetens inom olika branscher gör detta Rive Juridiska Byrå till det ledande arbetsrättsbyrå på marknaden.

Assistansföretag som leverera hög kvalité på personlig assistans

Personlig assistans handlar om att få assistans i vardagen med saker som man normalt sett själv inte kan utföra. Detta kan vara allt ifrån att komma upp ur sängen på morgonen till att duscha och äta mat. Men det kan också vara så att personen behöver hjälp med att komma ut i vardagen eller för att fixa i trädgården och förflytta sig för att delta i olika aktiviteter. I grund och botten så är det du själv som bestämmer hur stöder ska se ut, det vill säga hur du vill att assistansen ska arbeta för att anpassa sig till dina behov dina mål med vardagen.

VH assistans verkar över hela landet och finns till för alla människor som behöver personlig assistans. Det är Veronica Hedenmark som startade upp företag på egen hand år 1997. Detta då hon hade som vision att enbart vara arbetsgivare åt sina egna personliga assistenter. Det var inte förrän efter ett tag där efter som det expanderade och blev så stort som det är idag.

VH assistans är ett assistansbolag där assistenter och kunder får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. De är ett av få assistansbolag i Sverige som fortfarande är familjeägt. De vill vara ett lagom stort företag som arbetar nära med sina kunder, men som är tillräckligt bärkraftigt för att kunna skapa möjligheter och ge trygghet. För VH Assistans är den individuella och därmed den unika assistansen inte förhandlingsbar. Erfarenhet, engagemang och vilja kan inte köpas för pengar, det är kunskap och känslor som kommer från hjärtat.

Användningsområden för presenning

Det finns många användningsområden för en presenning. Den främsta är skydd mot diverse naturfenomen som bland annat vind, regn och även solljus. En presenning kan användas som vindskydd eller tält när man är ute och campar i skogen men en presenning kan även användas som ett droppskydd när man målar t.ex. en båt eller något liknande. Det kan även användas som skydd för båtar, vedhögar och andra föremål. Det finns som sagt väldigt många användningsområden och Tentarp erbjuder dem bästa presenningarna i högsta kvalité.

Tentarps presenningar kommer att hålla i många år framöver och erbjuds i helsvetsad fåll runt om samt öljetter i mässing eller plast. Anledningen till detta är för att slippa sömmar som ska släppa med tiden och rostfläckar. Möjligheten finns även att reparera presenningar och andra PVC-täckningar hos Tentarp.

Förutom presenningar så erbjuder Tentarp balkongskydd som kan användas som insynsskydd eller bara som ett balkongskydd. Tentarp erbjuder balkongskydd i bland annat markisväv och standard PVC-nät. Det som skiljer mellan dessa två balkongskydd är att markisväv är gjort av tyg och går att få i 150 olika färger medans PVC-nät enbart går att få i grått. En annan skillnad är att PVC-nät är mer diskret och brukar oftast passa bättre in med bostaden.

Utbildning för hantering av skadligt gods

Vid transport av farligt gods är det ofta många aktörer inblandade. Om du ska transportera farligt gods eller ska vara delaktig i transporten måste du ha genomgått en ADR-utbildning. ADR står för ”Farligt Gods på Väg”. Det är främst föraren som måste gå den här utbildningen, men även om någon åker med föraren eller hjälper till att lasta på och av måste ha genomgått utbildningen. Syften med utbildningen är att göra dig medveten om alla de risker som kan uppstå vid transport och hantering av farligt gods. Utbildningen främsta mål är att förebygga olyckor, men i utbildningen ingår även vilka åtgärder man ska vidta vid en olycka. För att ett företag ska få skicka farligt gods krävs det att de som är involverade i transporten har fått en grundkurs i farligt gods och hur det ska hanteras.

Enligt ett EU-direktiv från Januari år 2000 så måste alla företag som hanterar och transporterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare vars uppgift är att förebygga olyckor när farligt gods hanteras. Säkerhetsrådgivare examineras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Kemikonsulten Amasis erbjuder utbildning inom ADR som är skräddarsydda för kunden och dess lokaler, samt alla inblandade i transporten. Förutom utbildningar i ADR erbjuder Amasis flera utbildningar inom kemikaliehantering.

Bostadsvisning med hjälp av virtuell visning

Sightline erbjuder dig ett brett utbud av olika verktyg för att skapa 3D-visualiseringar av ditt projekt. Sightlines produkt är den bästa möjliga kvaliteten som behövs för att vi ska kunna utveckla en skräddarsydd och inspirerande lösning för din klient och ditt projekt.

Virtuell visning

Virtuell visning som gör att dina kunder enkelt och smidigt kan se framtidens hem eller utrymmen. Detta är ett modernt alternativ för att gå på utställningar och undviker därmed att vara begränsat till planritningar och några bilder. Låt gästerna gå på den virtuella skärmen 360 grader och gå runt i rummet. Allt detta kan enkelt göras via din webbplats och dina kunders mobiltelefoner. Att gå på virtuell visning av en bostad är väldigt bekvämt nu i pandemitider och gör att allt fler personer har möjlighet att gå på visning.

Sightline är en personlig studio som både utvecklar och utvecklar produkter i samarbete med kunden. Med 20 års erfarenhet ligger Sightline i framkant när det gäller försäljning och attraktiva visualiseringar. För att vi ska kunna utveckla produkter för dig och ditt projekt på bästa möjliga sätt behöver vi ett stort antal personer med olika bakgrund och utbildning. Sightline har ett tydligt fokus på användbarhet och hög kvalitet och är stolt över att kunna erbjuda och producera fantastiska produkter.

Underlätta flytten med flyttstädning

När man flyttar ut ifrån sin lägenhet behöver det vara snyggt och fint ut för sin efterträdare. Detta är ett krav och om man slarvar med städning så blir man betalningsskyldig för städning i efterhand. Skandia fastigheter listar en checklista som kan vara bekväm att utgå ifrån vid flyttstädning.

Flyttstädning checklista

Rum

 • Dammsug och torka golven. Målade ytor, golvlister och fönsterkarmar ska vara rena.
 • Persienner rengörs.
 • Gör rent elementen, även bakom.
 • Dörrar och garderober rengörs, kom ihåg överkanten.
 • Dammsug och torka ur garderobernas backar och hyllor.
 • Dekaler och andra uppklistrade detaljer ska tas bort.
 • Tvätta fönstren invändigt, utvändigt och mellan glasen.

Kök

 • Målade ytor och kakel ska vara rena.
 • Töm skåp och lådor och gör rent in- och utvändigt.
 • Frosta av och rengör kyl och frys, både invändigt, utvändigt och under.
 • Dra fram spisen och rengör sidorna, väggen, skåpsidor och golv.
 • Rengör kokplattornas yta och kanter.
 • Rengör ugn och värmeskåp invändigt samt alla plåtarna och grillgallret.
 • Torka av köksfläkt både in- och utvändigt, rengör även filtret.
 • Rengör skärbrädans över- och undersida.
 • Dammsug och torka golvet.

Badrum, wc

 • Målade ytor och kakel ska vara rena. Rensa golvbrunnen.
 • Tvätta badkar, handfat, toalett och badrumsskåp. Även undersidorna och kröken i toalettstolen. Lossa fronten när du städar under badkaret.
 • Dammsug och torka golvet.

Balkong, förrådsutrymmen, garage

 • Städa och sopa på balkongen.
 • Förrådet ska tömmas, sopas och städas.
 • Har du ett garage måste det också sopas och städas.
 • Ta med dig alla dina tillhörigheter.

Ta hjälp av en städfirma

Vet man med sig att man ofta slarvar med städning så kan det var lönsamt att ta hjälp av en städfirma. Städkompaniet i Karlstad är en helhetsleverantör inom service som gärna hjälper till vid flyttstädning. Städkompaniet besitter expertis inom städning och har lång erfarenhet inom yrket. Förutom flyttstädning så erbjuder dem tjänster för byggstädning, hemstädning, trappstädning och andra fixartjänster.

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén