Varje år handlägger RiVe Juridiska Byrå hundratals ärenden inom arbetsrätt där byråns jurister är ombud åt enskilda arbetstagare. RiVes jurister har en lång erfarenhet inom arbetsrätt och hanterar ärenden varje dag inom just arbetsrätt. RiVe hjälper allt från privatpersoner till företag och myndigheter. RiVe arbetar med en målinriktade och självutvecklade metoder som kombinerar deras juridiska expertis och stora branschkännedom för att på bästa sätt hjälpa sina klienter. 

Med en målsättning att uppnå bästa möjliga resultat oavsett rådande förutsättningar är RiVe en av Sveriges ledande byråer inom allt som har med arbetsrätt att göra. RiVe har alltid som utgångspunkt att de kommer att lyckas och om en viss fråga inte skulle kunna vara möjlig att vinna, finns det kanske alternativa vägar att nå framgång i ärendet. De kallar den här metoden Alternate Attack Path (AAP). RiVe tillämpar även ett par andra metoder. De varierar från strukturerat arbete med bevissäkring till långtgående juridiska åtgärder för att säkra klientens intressen eller eventuella rätt.

RiVe Juridiska Byrå har en gedigen internationell erfarenhet där deras jurister företrätt delegationsledare i FN och EU. RiVe har företrätt branschorganisationer anslutna till Svenskt Näringsliv i förhandlingar med EU kommissionen samt enskilda medlemsstater.