En konferens är en sammankomst för föredrag och diskussioner.

Det ger möjlighet att möta kollegor och prata med dem under schemalagda tider.
Det finns olika typer av konferenser, de som sker internt utan externa gäster och andra som är för lite mer publika sammankomster, detta kallas också för seminarier.
Denna form av sammankomst är vanlig för internationella träffar för exempelvis forskare och andra deltagare i andra intresseorganisationer, t.ex. World Economic Forum.

Konferenser kan och oftast arrangeras på speciella anläggningar så som hotell eller större lokaler.

cropped-cropped-personal-injury-lawyer-consulation.jpg

Här på sidan kan du hitta olika lösningar för Konferenser & Seminarier.