Nyckeln till succé är ett bra samarbete i laget och ansvarsfulla åtaganden. Genom att träna på ledarskap och samarbete i gruppen så får man en tydligare struktur i besluten som tas och verktyg för att hantera konflikter som dyker upp mellan gruppmedlemmar. Fungerar man som en effektiv grupp så blir moralen i gruppen höjd och laget blir ett väloljat maskineri som kan anpassa sig efter svårigheter.

Hos CoreCode kan ni lära er om just det genom deras utbildning UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Under utbildningen tränar ni på beslutsfattning och problemlösning i en grupp av personer ni inte känner. För att skapa hållbara beslut krävs det att allas kompetenser och bidrag övervägs och tas tillvara på. Genom utbildningen får du träna ledarskap, påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Utbildningen baserar sig på forskning kring ämnet: Susan A Wheelans evidensbaserade forskning kring gruppers utvecklande och krav på ledarskap i utvecklingen av gruppmedlemmarna, Dr Will Schutz forskning om relationer mellan människor och konsekvenser av olika beteenden.

Vem borde gå UGL-utbildningen?

Utbildningen passar för alla som jobbar i ett team. Chefer, ledare och medarbetare. Utöver ledarskap så tränar ni på att kunna samarbete som ett lag och fungera som en effektiv och välmående grupp.

Utveckling av Grupp och Ledare

Utbildningen omfattar totalt 45 timmars utbildningstid över 5 dagar på internat, Måndag – Fredag. Lärandet är upplevelsebaserat där du får träna på att påverka och utöva ditt inflytande i gruppen. Gruppen som du blir en del av är en miljö för ditt lärande och du kommer att få konkreta verktyg och modeller som kan användas direkt i vardagen efter utbildningen.

Gruppen som du ingår i är mellan 8 – 12 medlemmar och samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kvalitetssäkrar utbildningen. Handledare har, utöver sin UGL-certifiering, också har gått utbildningarna THE, The Human Element, och JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap.