Om du letar efter utbildning i hälsa och säkerhet kanske du undrar vad skillnaden är mellan BAS P- och BAS U utbildning. Och hur är det med BAM-utbildning online? I det här blogginlägget förklarar vi de olika kurserna mer i detalj, så att du kan avgöra vilken som är rätt för dig.

BAS P-kurserna omfattar grundläggande utbildning i hälso- och säkerhetsprinciper. Kursen lämpar sig för dem som inte har någon tidigare erfarenhet av hälsa och säkerhet.

BAS U-kurserna är mer avancerade och omfattar ämnen som riskbedömning och identifiering av risker. De är idealiska för dem som redan har vissa kunskaper om hälso- och säkerhetsprinciper.

BAM utbildning online är ett bekvämt sätt att lära sig om hälso- och säkerhetsprinciper. Kursen är självstyrande, så du kan genomföra den i din egen takt. Och den är flexibel, så att du kan studera när du har andra åtaganden.

Finns det några lagliga krav på den här typen av kurser?

I Sverige finns det inga lagstadgade krav på utbildningar i hälsa och säkerhet. Det rekommenderas dock att du genomgår en BAS P- eller BAS U-kurs för att få en grundläggande förståelse för hälso- och säkerhetsprinciperna. Du hittar en lista över ackrediterade leverantörer som kravkompetens.com på Arbetsmiljöverkets webbplats.