Både bostäder som villor och hus samt kommersiella fastigheter bör entreprenadbesiktigas och inspekteras regelbundet för att se till att de uppfyller kraven. Vid överlåtelser eller vid entreprenad sammanhang så räcker det inte alltid med att bara utföra arbetet. Det krävs oftast någon form av intygande eller entreprenadbesiktning om att allt utförts på rätt sätt. Detta bör överlämnas till en oberoende part som kan utvärdera och utföra entreprenadbesiktningen enlig gällande lagar och regler.

Det finns flera olika typer av hus-, villa- och entreprenadsbesiktningar att beakta så det är alltid bra att ta kontakt med en expert på området som känner till skillnaden mellan villabesiktning, överlåtelsebesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning. Befinner du dig i Stockholm, Västerås eller Eskilstuna och behöver entreprenadbesiktiga? Då kan du få mer inspiration genom att besöka sidan besiktningsbyran.se, som berättar om vad som fungerar bäst för just dina behov.

Fördelar med att entreprenadsbesiktiga inom bostadsrättsföreningar

Syftet med entreprenadsbesiktning är att se till att ett byggprojekt uppfyller villkoren i kontraktet men även de gällande branschreglerna och myndighetskraven. En inspektör inom detta område behöver grundliga kunskaper inom flera områden, bland annat det tekniska området, den juridiska sidan samt bygglagstiftning och avtalstolkning.

En byggnadsinspektion utförs därför för att kontrollera att ett byggprojekt uppfyller dessa kriterier. Bostadsrättsföreningar kan dra nytta av inspektioner för att se till att entreprenörerna har levererat vad de lovat.

En entreprenadbesiktning är således en viktig process som bör utföras av yrkesverksamma för att säkerställa kvaliteten på ett byggprojekt. Inspektören måste ha kunskaper inom ett antal områden, bland annat på det tekniska området, den juridiska sidan samt bygglagstiftning och avtalstolkning.

Dessutom är det viktigt att entreprenören genomför en inspektion för att se till att de uppfyller villkoren i kontraktet. Bostadsrättsföreningar kan dra nytta av inspektioner och besiktningar, genom att få rapporter som beskriver eventuella fel eller brister. Som eventuellt måste åtgärdas innan projektet kan slutföras fullt ut.