Många arbetsgivare kräver att deras anställda ska genomgå drogtester, särskilt inom branscher där säkerheten är ett problem. Om du har blivit ombedd att göra ett drogtest för ett nytt jobb eller som en del av en slumpmässiga alkohol och drogtester kanske du undrar hur processen fungerar och vilka dina rättigheter är. Läs vidare för att få veta mer om drogtester på arbetsplatsen och vad du behöver veta.

Hur arbetsplatsens drogtester fungerar

Drogtester på arbetsplatser innebär vanligtvis att man tar ett urinprov, även om andra metoder som hår- eller salivprov också kan användas. Provet skickas sedan till ett laboratorium för analys. Laboratorier använder olika testmetoder, men de flesta letar efter spår av droger eller deras metaboliter, vilket är de kemikalier som uppstår när kroppen bryter ner droger. De vanligaste drogerna som testas är amfetamin, cannabinoider (THC, den aktiva ingrediensen i marijuana), kokain, opiater (t.ex. heroin och kodein) och fencyklidin (PCP).

Vad man bör tänka på när man beställer ett drogtest på arbetsplatsen

När du ska beställa ett drogtester till arbetsplatsen finns det några saker du måste tänka på. Bestäm först vilken typ av test du behöver. Urintest är vanligast, men hår- eller salivtest kan också vara ett alternativ. Därefter måste du välja vilka droger du vill testa för. De vanligaste drogerna som testas är amfetamin, cannabinoider (THC, den aktiva ingrediensen i marijuana), kokain, opiater (t.ex. heroin och kodein) och fencyklidin (PCP). Slutligen måste du bestämma hur många prover du behöver och hur snart du behöver dem.

Slutsats

Drogtester på arbetsplatsen är vanliga inom många branscher och kan innebära att man tar ett urinprov, hårprov eller salivprov. De flesta tester letar efter spår av droger eller deras metaboliter i kroppen. När du beställer ett drogtest på arbetsplatsen måste du tänka på vilken typ av test du behöver, vilka droger du vill testa dig för och hur många prover du behöver och hur snart du vill ha dem.