Hitta den optimala företagsutbildning som är anpassad för din verksamhet. Utbildning för företag har blivit allt viktigare ur konkurrenssynpunkt. Att dina anställda har rätt utbildning är allt oftare ett krav.

Därför finns det kravutbildningar som asbestutbildning, EBR utbildning eller en ESA instruerad person. Med utbildningar för företag så kan även processen vid nyrekrytering utföras enklare med rekryteringsutbildningar.

När det gäller dina anställdas säkerhet är det viktigt att se till att de är ordentligt utbildade i alla aspekter av sitt arbete. Detta omfattar inte bara de teoretiska kunskaper som krävs för uppgiften i fråga. Men även de praktiska färdigheter som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Det finns en rad olika typer av kravutbildning som du kan välja mellan beroende på dina behov. Om dina anställda till exempel behöver använda kranar eller traverser i sitt arbete.

Kranförarutbildningar och traversutbildningar

Då behöver de utbildning som kranförarutbildning eller traversutbildning. Alternativt, om dina anställda behöver eller riskerar att hantera asbest i arbetet då bör dem gå en asbestutbildning.

Det är också viktigt att komma ihåg att utbildningen bör anpassas till just din arbetsplats och de uppgifter som dina anställda ska utföra. Genom att välja rätt utbildningssamordnare kan du se till att dina anställda får lämplig utbildning för sina specifika behov.

Säkerhetsrelaterad utbildning och kravutbildningar

Några av de vanligaste kravutbildningarna är följande:

  • ESA kurser
  • ESA utbildning, ESA 21 instruerad person
  • Asbestutbildning
  • EBR kurser i kabelförläggning
  • Kranförarutbildning och traversutbildning

Var och en av dessa typer av kurser har sitt eget specifika syfte och kan vara avgörande för att säkerställa säkra arbetsmetoder inom en rad olika branscher.

Om arbetet sker nära spänning bör den anställde gått minst en ESA kurs. Det måste finnas en medvetenhet om de elektriska faror som arbetet med olika ledningar, verktyg och maskiner innebär.

De måste få rätt utbildning i hur man använder dem på ett säkert sätt. De som arbetar med kranar och traverser måste kunna göra det på ett säkert sätt och bör få lämplig utbildning och certifiering.

Alla som arbetar med asbest behöver få en lämplig utbildning för att undvika de hälsorisker som är förknippade med asbest.

På samma sätt måste de som arbetar med kabeldragning ha nödvändiga kunskaper och färdigheter. För att kunna göra det på ett säkert sätt. Genom att få lämplig EBR kabelförläggningsutbildning kan de anställda vara bättre rustade för att hantera potentiellt farliga situationer, vilket minimerar risken för olyckor eller skador.