Försäljning inom B2B är väldigt vanligt idag och det är något som många jobbar med. Försäljning B2B innebär försäljning företag emellan, vilket är väldigt logiskt med tanka på namnet. En form som man lätt kan blanda ihop med B2B är försäljning mellan företag och återförsäljare. Denna form har benämningen B2D, vilket innebär Business-2-Dealer.

Inom B2B ser man oftast inte köparen som kund utan mer som en samarbetspartners där företagen i mellan skapar nätverk där man på många sätt gör sig beroende av varandra. Inom B2B är det oftast mer komplexa produkter som säljs mellan varandra och det är mycket kunnande som också ingår vid varje samarbete.