Inyan har samlat på sig en lång erfarenhet av effektiva och meningsfulla möten. Genom att utveckla verktyg och metoder som ger ditt företag värdefulla, kraftfulla och hållbara effekter. Detta är något väldigt viktigt för att ditt företag ska kunna utvecklas och ta nya höjder gällande produktivitet, arbetsmiljö och att få teamet att fungera bättre.

Inyan erbjuder kurser inom personlig utveckling och teamutveckling. Teamutvecklingskursen hjälper ditt arbetsteam att fungera bättre tillsammans på arbetsplatsen Detta är en av nycklarna till ett framgångsrikt och välfungerande företag. I ett team kan det finnas många problem som exempelvis att en person i gruppen inte presterar på en förväntad nivå eller samarbetar med övriga teamet. Detta leder till att hela gruppen ska jobba sämre. Kursen i personlig utveckling gör dig till en effektivare person och ger dig nycklarna att kunna samarbeta med alla typer av personer. Personlig effektivitet utgår från den energi, fokus och tid som du har, och ifall dessa inte ligger på samma nivå uppstår stres, vilket kan vara förödande när det gäller effektivitet, din förmåga att samarbeta och din hälsa. Inyan erbjuder kurser inom teamutveckling och personlig utveckling som hjälper dig att hantera just detta.

Inyan har utöver de två nämnda kurserna en kurs i coaching och ledarskap, som ger dig kraftfulla verktyg som du kan ta fram för att kunna hantera situationer och konflikter som uppstår på arbetsplatsen.