Igenkänningsgrad och räckvidd är avgörande faktorer för ett företags lönsamhet. Riktad marknadsföring är därför ett oumbärligt verktyg om du vill etablera dig varaktigt på marknaden. Klassiska marknadsföringsgrepp som annonser når ofta inte önskad effekt och håller långsamt på att fasas ut. I stället pekar trenden mot upplevelsebaserad marknadsföring, som öppnar helt nya möjligheter. Resultatet är ett ökat igenkänningsvärde för varumärket och dess produkter eller tjänster. Men vad exakt innebär upplevelsebaserad marknadsföring och hur kan den användas i praktiken? Nedan svarar vi på dessa centrala frågor och ger dig värdefulla tips på hur du driver framgångsrika kampanjer. 

Grundläggande information om upplevelsebaserad marknadsföring

Det övergripande syftet med upplevelsebaserad marknadsföring är att skapa upplevelser och framkalla känslor. Ett event som sticker ut synliggör och skapar uppmärksamhet kring ett företag i de mest skilda sammanhang. Det ger ett upplevelsevärde som påverkar affärspartners och kunders intresse i positiv riktning. Metoderna bygger på rönen från icke-verbal kommunikationsforskning och ett flertal studier som tyder på att man minns en känslomässigt laddad upplevelse under längre tid. På så sätt kan ett företag alltså omdefiniera sin image och varaktigt uppgradera sitt varumärke. I fokus står alltid den visuella presentationen och den emotionella nivån – själva informationsförmedlingen spelar endast en underordnad roll. 

Ett konkret exempel på upplevelsebaserad marknadsföring

Det österrikiska företaget Red Bull är ett paradexempel på upplevelsebaserad marknadsföring. Konsumenterna tänker nog inte i första hand på en sockerstinn energidryck när de stöter på företagsnamnet. I stället är det sannolikt ord som adrenalin, passion och fart som poppar upp i människors medvetande, eftersom Red Bull flitigt exponerar sitt varumärke under extremsportevenemang. Det är dessa känslor och denna energi som Red Bulls produkter förmedlar till konsumenter över hela världen. Detta är ett bra exempel på vilken enorm potential som finns hos upplevelsebaserad marknadsföring. 

Välj ett lämpligt tema

Börja med att definiera vilken målgrupp du ska vända dig till. Vilken åldersgrupp vänder du dig primärt till? Vad väcker gruppens intresse? Denna typ av avgränsningar blir utgångspunkter för den fortsatta planeringen. Att som Red Bull rikta in sig på temat extremsport fungerar naturligtvis inte för alla företag. Beroende på bransch kan man i stället använda sig av teman som musik och konst. Under pågående klimatkris blir det även allt viktigare att kommunicera att företaget tar ämnen som hållbarhet på allvar – något som kan implementeras i den upplevelsebaserade marknadsföringen. 

Några tips för en framgångsrik kampanj

Förutom att välja ett lämpligt tema, finns det en rad andra aspekter att tänka på. Hit hör bland annat en seriös ekonomisk planering och fastställande av en konkret budget. Det är lätt att underskatta kostnaderna för denna typ av event, vilket gör det extra viktigt att ta fram en kalkyl redan i ett tidigt skede. Börja gärna med mindre kampanjer för att successivt skaffa dig mer erfarenhet. När du har fått mätbara resultat kan du satsa på större event och gradvis öka dina aktiviteter inom upplevelsebaserad marknadsföring. Tänk på att göra reklam för dina event i god tid för att få önskad räckvidd. Högkvalitativa trycksaker är ett effektivt verktyg för detta och kan enkelt beställas online.

Upplevelsebaserad marknadsföring: Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att upplevelsebaserad marknadsföring ger en mängd mervärden. Med strategiskt planerade event kan du skapa unika säljfördelar och medvetet sticka ut från mängden. En proffsig och omfattande planering är A och O för att få önskad effekt. Ladda gärna dina produkter eller tjänster med positiva känslor! Det ökar försäljningssiffrorna och främjar nätverkandet med potentiella samarbetspartners. Med upplevelsebaserad marknadsföring får du dessutom tillfälle att leva ut dina kreativa sidor och få insyn i nya affärsområden. Denna typ av marknadsföringskampanjer ger därmed bra förutsättningar för lyckade affärer i framtiden. Avslutningsvis vill vi kort sammanfatta de viktigaste aspekterna med erfarenhetsbaserad marknadsföring: 

– emotionellt laddade produkter, tjänster och varumärken
– skräddarsydda kampanjer för olika målgrupper
– mer lojala affärspartners och kunder
– får ditt företag att sticka ut från mängden
– ger utrymme för en mängd olika teman och kreativa idéer.