Vid transport av farligt gods är det ofta många aktörer inblandade. Om du ska transportera farligt gods eller ska vara delaktig i transporten måste du ha genomgått en ADR-utbildning. ADR står för ”Farligt Gods på Väg”. Det är främst föraren som måste gå den här utbildningen, men även om någon åker med föraren eller hjälper till att lasta på och av måste ha genomgått utbildningen. Syften med utbildningen är att göra dig medveten om alla de risker som kan uppstå vid transport och hantering av farligt gods. Utbildningen främsta mål är att förebygga olyckor, men i utbildningen ingår även vilka åtgärder man ska vidta vid en olycka. För att ett företag ska få skicka farligt gods krävs det att de som är involverade i transporten har fått en grundkurs i farligt gods och hur det ska hanteras.

Enligt ett EU-direktiv från Januari år 2000 så måste alla företag som hanterar och transporterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare vars uppgift är att förebygga olyckor när farligt gods hanteras. Säkerhetsrådgivare examineras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Kemikonsulten Amasis erbjuder utbildning inom ADR som är skräddarsydda för kunden och dess lokaler, samt alla inblandade i transporten. Förutom utbildningar i ADR erbjuder Amasis flera utbildningar inom kemikaliehantering.