Om det finns goda skäl kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren inom en viss tidsperiod. Det finns två skäl för att sägas upp, det ena på grund av brist på arbete, till exempel på grund av effektivisering och omorganisation eller personliga skäl. Uppsägning av personliga skäl är relaterad till oaktsamhet, olaglig frånvaro, allvarliga samarbetssvårigheter eller orättvisa etc. Domstolen kan förklara uppsägning utan objektiv anledning.

Uppsägning kräver att anställda allvarligt bryter mot sina skyldigheter, till exempel genom brott mot arbetsgivaren, stöld, våld, missbruk, konkurrensbeteende, allvarlig orättvisa eller vägran att arbeta. Arbetsgivaren kan avsluta jobbet omedelbart, men arbetstagaren har ingen rätt att säga upp.

Att ta Juridisk hjälp

RiVe Juridiska Byrå är Sveriges största Arbetsrättsbyrå och innehar därtill specialistkompetens i förhandling såväl som inom en rad olika kollektivavtalsområden och yrkesbranscher.

Framgångsrika förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda är inte alltid lätt. Det handlar om att tänka korrekt och konkret och hålla sig inom ramen. Med andra ord förblir du fortfarande laglig om vad som är tillåtet och förbjudet. Med hjälp av experter kan du lösa rekryteringsproblem snabbt och enkelt. Förhandlingar på hög nivå kan vara svåra, men de är också mycket lärorika. RiVes jurister har lång erfarenhet och många års erfarenhet av arbetsrätt.

Uppsägningsregler regleras av LAS. Lagen säger att uppsägningstiden är 1 till 6 månader, beroende på hur länge du har arbetat hos arbetsgivaren. Lagen om anställningsskydd behandlar hur man tecknar och säger upp anställningsavtal. Syftet med lagen är att skydda anställda från eventuella tvister. Lagen innehåller också regler om regelbunden anställning, uppsägningstid, hur uppsägning sker och vad som är effektiv uppsägning.

Förutom att erbjuda juridisk hjälp och stöd så erbjuder RiVe utbildning inom arbetsrätt. En utbildning som ger dig kunskap om arbetsgivare och hur man ska agera i olika händelser relaterat till arbetsrätt.