I händelse av en brand är det avgörande att företag har åtgärder på plats för att skydda sina anställda och sin egendom. Ett sätt att göra detta är genom brandtätning i Stockholm – även kallat brandskydd. Denna process innebär att man installerar material på ytor som bromsar brandens spridning och förhindrar att den skadar viktiga tillgångar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera vad brandskydd är, hur det fungerar och några av fördelarna med att använda det i ditt företag!

Vad är brandskyddsmålning?

Brandskyddmålning är en process där man målar på ytor som bromsar brandspridning och förhindrar att den skadar viktiga tillgångar. I de flesta fall handlar det om att belägga ytorna med ett brandbeständigt material som t.ex. intumescent färg. Intumescent färg sväller upp när den utsätts för värme, vilket skapar en barriär mellan elden och ytan. Detta fördröjer brännprocessen och ger brandmännen mer tid att släcka branden.

Hur fungerar brandskydd?

När en brand startar tar den den enklaste vägen till syre. Genom att belägga ytor med ett brandsäkert material skapar du en barriär som bromsar brandens spridning och eventuellt hindrar den från att nå viktiga tillgångar. Intumescent färg är en av de vanligaste typerna av brandskydd, eftersom den sväller när den utsätts för värme och bildar en barriär mellan elden och ytan. Detta fördröjer brännprocessen och ger brandmännen mer tid att släcka branden.