Det går att påverka ditt företags totala värde vid en försäljning, genom att vända sig till en kvalificerad företagsmäklare och företagsförmedlare. Genom att noggrant värdera företaget så kan ett erfaret företag som BizBridge visa både för dig som säljare men även för kunden vad ditt bolag verkligen är värt och det finns en anledning till varför kunderna väljer BizBrigde som företagsmäklare. Genom att visa finansiella analyser av företagets historia och påvisa hur framtida vinster kan göras gällande så visar dem i sina prognoser en bra bild av bolaget som ska säljas eller förvärvas.

Riskerna minskar för den framtida köparen och affären kan löpa på smidigare. Med rätt underlag och med en större träffsäkerhet i framtida avkastning så kommer ett företagsförvärv enklare förmedlas oavsett om det är på nationell eller internationell nivå.

Det har visat sig i många falla att ett traditionellt ägarbyte kan vara fördelaktigt för företaget och möjliggöra en ökad tillväxt och där kan BizBridge hjälpa till så att det sker på korrekt sätt och med rätt strategi. Som företagsförmedlare med stor erfarenhet av att förmedla och hjälpa kunderna sälja företag, du i väldigt goda händer och du kan ta en inledande kontakt redan idag. Se gärna hur BizBridges process ser ut för företagsförmedling vid försäljning av aktiebolag.

BizBridge utgår ifrån Stockholm men har världen som arbetsfält. Genom att de är BCMS licenced partners har organisationen på sina 30 verksamma år genomfört över 1500 företagsförmedlingar världen över. Svenska bolag har ett bra rykte internationellt och det finns ett stort intresse att köpa välordnade aktiebolag.

Går du i tankarna av att sälja ditt aktiebolag eller behöver du kontakta en kompetent företagsmäklare och m&a rådgivare (mergers and aquisition) så besök gärna bizbridge.se