OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en certifierad funktionskontroll av ventilationssystemet i en fastighet. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska för att skapa en god inomhusmiljö med bra luftkvalitet och låg energianvändning. OVK är obligatorisk för alla fastighetsägare och upprepas med jämna mellanrum. Läs vidare för att lära dig mer om OVK och hur det kan gynna din fastighet.

Det första du bör veta om OVK är att det är ett krav enligt Miljöbalken. Detta innebär att fastighetsägare har en skyldighet att säkerställa att OVK utförs på deras fastigheter. För nya byggnader är första OVK obligatorisk efter två år och därefter återkommer kravet vart sjätte år. För äldre fastigheter går det längre tid mellan kontrollerna. Tiden mellan kontrollerna varierar beroende på fastighetens storlek och användning.

Under OVK-kontrollen inspekterar certifierade kontrollanter ventilationssystemet i fastigheten. Detta inkluderar inte bara själva ventilationsanläggningen utan också tilluft och frånluft, filter, fläktar, kanaler, och andra komponenter i systemet. Kontrollen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift och utförs av auktoriserade företag med specialkompetens inom ventilationskontroll.

Om fel upptäcks under OVK-kontrollen kommer fastighetsägaren att få krav på att åtgärda problemen inom en angiven tidsperiod. Detta kan inkludera rengöring av kanaler eller byte av filter eller fläktar. Om fastighetsägaren inte åtgärdar bristerna kan kontrollanten rapportera det vidare till kommunen som kan besluta om åtgärder.

Fördelarna med OVK är många förutom att det är en lagstadgad skyldighet. En väl fungerande ventilationsanläggning främjar en hälsosam inomhusmiljö med god luftkvalitet och eliminerar risken för fukt- och mögelskador som leder till kostsamma renoveringar och hälsoproblem. Dessutom minskar en effektiv ventilationsanläggning energianvändningen och minskar därmed fastighetens driftskostnader.

En annan fördel med OVK är att det bidrar till hållbarhet genom minskat energiförbrukning. Ventilationsanläggningar står för en stor del av fastighetens energiförbrukning, så en väl fungerande anläggning minskar inte bara driftskostnaderna utan också fastighetens miljöpåverkan.

OVK är en viktig och obligatorisk åtgärd för att säkerställa en god luftkvalitet och energieffektivitet i fastigheter. Genom att regelbundet genomföra OVK besiktning i Stockholm eller var du än befinner dig, kan fastighetsägare identifiera eventuella problem och få dem åtgärdade så tidigt som möjligt. En grundlig ventilationskontroll med hög kvalitet garanterar inte bara en säker och hälsosam inomhusmiljö, men också en bättre hållbarhet och lägre driftskostnader för fastigheten.