Om 90 Grader Mätteknik

90 Grader Mätteknik är ett mätkonsultföretag i Stockholms-området som specialiserar sig inom mätning och volymberäkning för bygg- och anläggningsprojekt. Med ett enastående rykte av professionell mätning har 90 Grader Mätteknik tagit stora steg som ett modernt mätkonsultföretag.

Deras resa började i början av 2016. En grupp av mätkonsulter med en bred och omfattande bakgrund inom byggbranschen tog steget att skapa ett eget företag som erbjuder professionell mätning för bygg- och anläggnings-projekt. För att ta marknaden med storm och göra sig åtrådd av projektledare behövde de en ”edge” över resten av mätkonsulter. Därför genomgår deras mätkonsulter regelbunden utbildning inom den senaste tekniken för mätning och GPS. Deras konsulter använder sig alltid av den senaste tekniken för att arbetet utförs på det bästa sättet och ger det bästa resultatet.

Anställda hos 90 Grader Mätteknik

90 Grader Mätteknik började som en liten grupp mätkonsulter men har nu växt till en styrka av sju anställda! Genom att erbjuda kompetenta tjänster har de lyckats locka till sig engagerade specialister inom professionell mätning. Mätkonsulter börjar sällan som just det och därför finns det en bred kompetens inom bygg, anläggning och teknik hos de anställda på 90 Grader Mätteknik. Deras tidigare kompetensområden är allt från snickare till projektledare.

Deras erfarenhet som mätkonsulter är omfattande:

  • Byggutsättning
  • Anläggningsutsättning
  • Mängdreglering
  • Projekteringsinmätning
  • Laserscanning
  • Utstakning
  • Lägeskontroller

Kontakta 90 Grader Mätteknik för mer information

Har ni ett projekt som kräver professionell mätning eller 3d-scannning? 90 Grader Mätteknik är det tryggaste valet vid mätuppdrag i Stockholms län! Att ge er den bästa möjliga kvalité av tjänst är deras nyckelfråga. För att uppnå en hög kvalité i deras arbete används den senaste tekniken inom branschen ihop med en regelbunden uppdaterad kompetens. Ska ni göra ett nybygge så kan 90 Grader Mätteknik’s mätkonsulter hänga med projekt från ritning till färdig byggnad. Låt deras kompetens försäkra ert projekts mått och volym!