Olika tekniska möjligheter att kommunicera och söka information gör det möjligt att läsa en distansutbildning – ett sätt att studera som blir allt vanligare. 

Distansutbildning kallas ofta flexibel utbildning – detta för att markera att utbildningen ges på  ett för dig som studerande så flexibelt sätt som möjligt. Med hjälp av särskilt studiematerial, studiehandledning och lärarkontakt kan du läsa hemma, på arbetsplatsen, på bibliotek eller på ett studiecentrum/lärcentrum på din hemort.

Att läsa på distans gör det på så vis möjligt att fortsätta studera hela livet – för kompetensutveckling i arbetslivet, för att få nya kunskaper eller bara för lusten att lära. Många läser en kurs vid sidan av ordinarie utbildning, medan andra läser på distans för att de inte har möjlighet att ta ledigt från jobbet eller flytta från hemorten.

Många distanskurser ges speciellt för olika yrkesgrupper med tanke på deras fortbildningsbehov. Distanskurserna innehåller samma kunskapsstoff som sina reguljära motsvarigheter, men studieformen gör att både upplevelse och behållning av kurserna kan bli annorlunda.

Distansutbildning

Det är mycket individuellt vad studenter tycker om att läsa på distans. En del upplever det lite ensamt medan andra tycker att friheten uppväger bristen på studentliv.

Distansstudier innebär ju att du väljer själv tid och plats för dina studier. Med denna frihet följer ett eget större ansvar för studierna, särskilt vad gäller planering och genomförande, än vad som är fallet för den som går en reguljär, schemalagd kurs.

Det finns en hel del utmärkta kurser, en sådan kurs är exempelvis certifierade redovisningsekonom som du kan läsa på distans. I den kursen så får du en förståelse för företagets totala redovisning. Du lär dig genom ett flertal praktiska övningar och mycket mer.

Vill du hellre bli en certifierad redovisningsassisten så finns det utbildningar för det med. Du lär dig bokföring från grunden och hur man upprätta enkla bokslut. Det enda som krävs är att du ska ha en gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Du får tillgång till en personlig handledare under cirka 3 veckor som kursen är på om du läser på heltid.

Frågor

Håller utbildningen lika hög kvalité som traditionell skola på campus?
När du läser på distans så läser du lika hårt som du skulle göra på campus, om inte hårdare. Skillnaden är att du få göra mycket själv och ta därför mer ansvar. Du få strukturera upp dina skolgångar mer och se till att göra upp ditt schema själv. Kvalitén på studien är lika hög som den skulle vara om du läste på campus.

Är det obligatoriska träffar?
Både ja och nej, oftast så har man inte träffar om det inte är av specifika anledningar.