Varför göra bakgrundskontroller när du anställer?

En felrekrytering kan vara mycket kostsam och det finns ett genomsnitt att det kostar ca 700 tusen kronor där det endast är 45 procent av större företag och 52 procent inom småföretagen som faktiskt lyckas med sin rekrytering fullt ut. Det finns därför väldigt stora vinster för ett företag att utföra en ordentlig och snabb bakgrundskontroll vid rekrytering.

Vad menas egentligen med en felrekrytering?

När en person anställs inom exempelvis försäljning så är det viktigt att den anställda relativt snabbt når försäljningsmålen. Men det kan även vara så att det finns en brottslig bakgrund, som gör personen direkt olämplig för att hantera företagets affärer. Därför kan detta behöva beaktas innan då det kan vara svårt att hantera i efterhand när personen väl är anställd.

Snabb digital bakgrundskontroll

Kontrollen kan enkelt utföras via en digital bakgrundskontroll, men du kan även kontakta bakgrundsanalys.se för att boka en initial kostnadsfri rådgivning. På så sätt kan du beskriva vidare mer exakt vad du behöver hjälp med.

Du kan även få hjälp med incidenthantering, som kan vara relaterade till personalsäkerhet eller andra brottsrelaterade problem och kriser. Det kan röra sig om hot och utpressning där du får en rekommendation om skydds- och rättsåtgärder.

Det som gör denna tjänst unik är att det bifogas mycket information som är relevant till din rekrytering. Detta kan i sin tur vara rent avgörande när du väl valt ut din kandidat.

Med en polisiär kunskap och erfarenhet får du en en överskådlig analys direkt tillgänglig med bedömning och rekommendationer. För att ta reda på mer om din kandidat så gör du en bakgrundskontroll för rekrytering, en så kallad bakgrundsanalys.

Genom tjänsterna kan du även begära säkerhetsprövningar enligt säkerhetsskyddslagen. Det gäller för anställningar som kräver en mer utförlig bakgrundskontroll av privatpersoner. Denna analys är för kandidater som ska hantera information i en säkerhetskänslig verksamhet som bör säkerhetsprövas på ett sådan sätt.