Behöver din fordonspark tätningsprodukter av godkänd standard. Eller utför du kanske specialanpassningar av bearbetade detaljer och söker planpackningar eller O-ringar av till nipplar, pluggar eller speciella anslutningar. Du kanske sitter med ett projekt där det inte längre finns någon tillverkare.

Det kan även vara så att du behöver råd, tips eller ritningshjälp av en expert på packningar inom olika industritillämpningar såsom den tillverkande industrin eller fordonsindustrin. Ju högre krav du ställer på din slutprodukt desto viktigare blir även dokumentationen kring så det är bra att rådgöra med branschexperter som vet hur olika material och vätskor påverkar produkternas hållbarhet och livslängd.

TÄTNINGSPRODUKTER FÖR INDUSTRI

Hur du hittar rätt tätningsprodukter för rätt ändamål i din tillverkningsprocess. Söker du efter en leverantör av specialprodukter i gummi, plast, naturmaterial, ptfe och metall så kan jila.se leverera detta med bred sin breda kunskap inom området.

Rådgör redan initialt i din planering då du kan behöva göra olika tester med dina produkter i god tid ifall du behöver justera storlekar eller välja andra typer av material till dina tillämpningar. Ibland behöver du också utföra uthållighetstester innan du kan leverera till slutkund för att säkerhetsställa att din produkt håller den kvalitét som kunden efterfrågar.

SPECIALNPASSNING AV PACKNINGAR

Vare sig du behöver O-ringar av silikon, gummi eller nitril eller tätningsprodukter av annan typ och material när du projekterar och ska välja packningar för industritillämpningar. Såsom PTFE tätningar och PTFE stänger vilka går att anpassa för att uppnå olika speciella egenskaper och former.Jila Industriförnödenheter AB hjälper dig med tätningar för industritillämpningar av flertalet material som metall, gummi eller grafit så kan de hjälpa dig med att leverera produkter från ISO certifierade leverantörer. På så sätt möjliggörs det att leverera i det flesta material, godkända för livsmedels, läkemedels samt övriga kvalitetsgodkännanden. Dessa är rådande inom tillverkningsindustrin såsom Svensk och internationella standarder.