Det finns några olika typer av laddningskablar för elbilar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera skillnaden mellan kabel 1 och 2. Laddningskabel för elbilar Typ 1 är för vanliga uttag, medan Laddningskabel för elbilar Typ 2 är för högspänningsuttag. De flesta använder kabel 1 för att ladda sin elbil hemma, men om du har ett högspänningsuttag bör du använda kabel 2 istället.

Den första kabeln är den vanliga 120-voltskabeln som kan anslutas till alla vanliga uttag i hemmet. Den laddar fordonet långsamt och det tar cirka 12 timmar att ladda ett 24 kWh-batteri fullt ut. Kabel två är 240-voltskabeln som måste anslutas till ett högspänningsuttag, som ibland kallas EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment). Den laddar fordonet mycket snabbare och det tar bara cirka fyra timmar att ladda ett 24 kWh-batteri fullt ut.