För Active Air Cargo, AAC, är det viktigt att det ska vara enkelt för dig att skicka dina tillhörigheter med trygg flygfrakt. Vilket är av den anledningen som dem hämtar din försändelse på valfri ort i Sverige för att sedan ta om hela transportkedjan. Förutom hela transportkedjan så hjälper AAC med administration och dokumentation som krävs för export.

Det är enkelt att skicka saker med flygfrakt, dessutom väldigt prisvärt. Med AAC får du personlig service och ett bra pris. AAC är ett oberoende ägarlett speditionsföretag som bildades 1998. Företaget har lång erfarenhet av flygfrakt, spedition och logistik.

Fördelen med att frakta sitt gods med flyg är att det går mycket snabbare än med till exempel sjöfartyg. Med flygfrakt kan du dessutom skicka vad som helst så länge det är inom ramarna för vad som gäller för IATA-reglerna. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att packa ner brandfarliga saker som vissa vätskor och gaser. Det är heller inte tillåtet att packa ner någon motordel som tidigare har använts med bensin eller olja.

Med snabb flygfrakt så anländer transporten snabbt, och hjälper dig kring utlandstransport. Ta hjälp av AAC om du behöver hjälp med att skicka paket utomlands eller om du ska flytta utomlands.