En vårdnadstvist är en juridisk process som vanligtvis leder till att en förälder förlorar vårdnaden. Barnet får där med två vårdnadshavare. Innan vårdnadstvisten blir aktuell är det bäst att försöka nå en överenskommelse med den andra föräldern genom de kommunala stödåtgärderna i familjerätten. Familjerätt kan hjälpa föräldrar att delta i samtal om förmynderskap, boende och anknytning. Utgångspunkten för frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är att barnets bästa ska stå i centrum. Det finns ingen mall för att bedöma barnets bästa, men varje barn kommer att bedömas.

Hur går en vårdnadstvist till?

Om det inte går att komma överens om barnets vårdnad och boende är det dags att starta en tvist. Detta görs genom att väcka talan i tingsrätten. Ansökan ligger till grund för stämningsansökan och sedan har den andra föräldern möjlighet att svara på innehållet som beskrivs i stämningsansökan. Om en överenskommelse inte kan nås i detta skede ordnar tingsrätten en dag för rättegång. I rättegången är det viktigt att ha tillräcklig bevisning för att stödja ditt krav i en vårdnadstvist. Om du tycker att den andra föräldern inte är lämplig bör du använda goda bevis för att bekräfta detta. Ett vittne som kan bevisa att den andra förälderns föräldrar är ohälsosamma är till exempel ett gott bevis. Om den andra föräldern ljugit för dig och din lämplighet som förälder är det bäst att förbli lugn och bemöta det falska påståendet på ett sakligt och metodiskt sätt. Detta är en bra strategi som gör att domstolen kan förstå dig väl.