När du har att göra med kemikalier och annat farligt gods måste du ha rätt utbildning och kunskap för att undvika misstag och olyckor. Om något går fel är det viktigt att veta hur man undviker att skada sig själv, andra eller naturen och miljön. Men vem ska man kontakta för att lära sig dessa saker? Amasis är företaget du ska kontakta och ta hjälp av.

Amasis erbjuder utbildning inom kemikaliehantering där du får lära dig allt från svenska regler till miljösanktionsavgifter. Dessa utbildningar är viktiga eftersom du måste ha rätt information och vara fullt medveten om eventuella risker och faror när du hanterar kemikalier. Utbildningen är oftast anpassad efter dig och ditt företag och de kemikalier du hanterar. Till exempel, om du har att göra med de mest frätande ämnena, kommer du att behöva lägga mycket tid på att ta itu med dessa frågor. Utbildningen är upplagd i ett seminarieformat och avslutas med en kunskapskontroll.

Med rätt kunskap och information kan du och ditt företag minimera risken för skador och olyckor och på så sätt skydda både människa och natur. Så arbetar ni med eller kring kemikalier så gå Amasis kurser, i utbudet finner du utbildning i kemikaliehantering och ADR utbildning.